Institutul Geologic al Romaniei

IGRInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei – Institutul Geologic al Romaniei a fost înfiinţat prin Decret Regal în anul 1906, continuând activitatea Biroului Geologic care exista din 1882. Scopul principal al institutului a fost şi a rămas cartarea din punct de vedere geologic a teritoriului naţional, la care s-au adăugat succesiv activităţile de agrogeologie, geofizică, geochimie, geologie inginerească, conservare a patrimoniului geologic, ş.a. Atât publicaţiile cât şi hărţile elaborate, au suferit un proces de diversificare în paralel cu introducerea unor noi metode şi tehnici de cercetare în ştiinţele pământului ca teledetecţia, monitorizarea mediului, geotermia. În cei peste 100 de ani de activitate, IGR a servit ca un centru pentru cercetarea geologică în România prin diseminarea informaţiei geologice şi prin dezvoltarea raţională a diverselor subdiscipline ale geologiei. Pentru a-şi îndeplini atribuţiile ce-i revin şi a-şi armoniza activitatea cu tendinţele europene sugerate de EuroGeoSurveys (Asociaţia Serviciilor Geologice Naţionale din Comunitatea Europeană) a cărui membru cu drepturi depline este începând din februarie 2006, IGR a trebuit să-şi modeleze activitatea prin extinderea atribuţiilor de expertizare, de consiliere în domeniul geologiei, prin ditizarea hărţilor geologice şi abordarea mai intensă a problematicii protecţiei mediului (geologie şi geofizica ambientală). Pentru produsele IGR, vă rugăm să accesați web-site-ul www.igr.ro

 

Produse si servicii

Activitatile de cercetare-dezvoltare sunt concentrate pe urmatoarele direcții:

-        Elaborarea și reactualizarea hărților geotematice nationale: geologice, geofizice, tectonice, metalogenetice, hidrogeologice, geoecologice, pentru substante minerale utile si sisteme petrolifere și efectuarea de studii geonomice complexe aferente.

-        Stabilirea bazelor de proiectare pentru lucrari de prospecțiune, explorare și amenajarea teritoriului;

-        Evaluarea, monitorizarea și managementul resurselor minerale;

-        Evaluarea riscului și stabilirea normelor de atenuare a efectelor hazardelor naturale;

-        Elaborarea de studii și atlase geotematice: paleontologice, petrografice, petrofizice, mineralogice, pentru ape subterane mineralizate, etc;

-        Efectuarea de analize de spectroscopie de raze X, microscopie electronică cu baleiaj, etc;

-        Cercetarea și monitorizarea geoelectrică a zonelor instabile (alunecări de teren, subsidențe, structuri salifere, procese antropogene);

-        Studii de mediu. Conturarea zonelor contaminate, detectarea infiltrațiilor, proiectarea gropilor de gunoi;

-        GIS și baze de date GIS: realizare de modele de analize geospațiale utilizând aplicații geostatistice, aplicații grafice 2D și 3D;

-        Radiometrie: analiza radioactivității naturale și artificiale pentru rocă, sol, sediment, prin spectrometrie gamma de fond scăzut. Determinarea unor elemente prin activare cu neutroni.

-        Monitorizarea continuă și transmiterea online de date geomangnetice.

 

Persoana de contact: Diana Perșa

Adresa: Str.Caransebeș 1, sector 1, București, 012271

Telefon: +40314381744; +40314033400; +40729168868

Fax: +40314033499

Email: office@igr.ro ; persa.diana@yahoo.ro

Website: http://www.igr.ro/index.php