Institutul de Fizică Atomică (IFA)

Institutul de Fizică Atomică (IFA) de la Măgurele a fost înfiinţat în anul 1956 din Institutul de Fizică al Academiei, fondat în 1949 sub conducerea savantului Horia Hulubei

IFA marchează formarea unei comunităţi de elită şi a unei şcoli de renume pentru ştiinţa românească: IFA este leagănul fizicii româneşti.

IFA a devenit instituţie publică cu personalitate juridică în ianuarie 1990, în subordinea directă a guvernului, prin preluarea unităţilor de cercetare din ICEFIZ. Începând cu anul 1999, prin semnarea Contractului de Asociere la EURATOM, IFA asigură coordonarea participării cercetării româneşti la Programul European de Fuziune Termonucleară Controlată pentru Energie (prin proiecte câştigate anual prin competiţie internaţională), parte a Programelor Cadru ale Uniunii Europene. În perioada 2001-2006 IFA a asigurat conducerea Programului “Cercetare fundamentală de interes socio-economic” CERES din Planul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare iar în intervalul 2005-2008 a asigurat conducerea Modulului “Proiecte complexe de C-D, ariile tematice socio-economic şi umanist, fizică nucleara şi stiinţe de bază” din Programul CEEX.

IFA se află astăzi în plină reconstrucţie. Noua misiune a institutului, conform Hotărârii Guvernului nr. 1608/2008 privind reorganizarea IFA şi a Deciziei Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare ştiinţifică nr. 9642/2009, este de a contribui la elaborarea şi implementarea unei politici coerente şi stimulative a cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice în fizica atomică şi subatomică, de întărire a potenţialului românesc, în vederea creşterii impactului ştiinţific şi socio-economic precum şi a vizibilităţii internaţionale.

Obiective principale:

  • evaluarea potenţialului ştiinţific naţional în domeniu şi elaborarea unei strategii de dezvoltare adecvate;
  • promovarea parteneriatului ştiinţific şi reprezentarea internaţională a domeniului (EURATOM, CERN, proiecte de mari infrastructuri de cercetare precum ITER, ELI, etc.);
  • iniţiere şi conducere de programe de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale;
  • facilitarea transferului de cunoştinţe pentru creşterea şi valorificarea potenţialului naţional de cercetare în domeniul fizicii.

 

Contact

Persoana de contact: Florin D. Buzatu Director General

Adresa: 407 Atomistilor St. Magurele, Ilfov, 077125, Romania

Tel/Fax: (+4021)4574493; (+4021)4574456

Email: f.buzatu@ifa-mg.ro

Website: www.ifa-mg.ro