INOE 2000

INOE-2000Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000

infiinţat în anul 1996 şi reacreditat în 2001 are ca activitate de bază cercetarea în domeniul proceselor fizice şi tehnicilor specifice şi complementare sistemelor care emit, modulează, transmit şi recepţionează radiaţia optică, vizând aplicaţii în optoelectronică. Institutul are două filiale: Institutul de Instrumentaţie Analitică – ICIA – Cluj Napoca şi Institutul de Cercetare pentru Hidraulică şi Pneumatică – IHP-Bucureşti.

Directii principale de cercetare: inginerie constructivă şi tehnologică – laseri, dispozitive cu laseri şi fibre optice; materiale multifuncţionale bazate pe cunoaştere cu aplicaţii în optoelectronică şi optospintronică; metode şi tehnici optoelectronice pentru restaurarea/conservarea patrimoniului cultural; tehnologii avansate pentru procesarea suprafeţelor în plasmă şi vid; tehnici avansate de supraveghere, evaluare şi reabilitare a mediului; instrumentatie analitica si metode avansate de analiza pentru mediu si sanatate; tehnologii hidrotronice si mecatronice pentru automatizarea si robotizarea sistemelor tehnice complexe.

Servicii si produse

  • Sisteme de transmisie a informatiei prin fibre optice; echipamente cu laser;
  • Caracterizare prin metode optice a materialelor, componentelor si dispozitivelor cu aplicatii diverse: medicina, aparare, educatie etc in laborator INDICO acreditat RENAR;
  • Metode analitice moderne si ecologice (extractie, purificare, concentrare) de evaluare a calitatii mediului (factorii: sol, apa, vegetatie, aliment); → Modelarea si determinarea experimentala a poluantilor atmosferici in timpul transportului; interactiuni si modificari care influenteaza calitatea aerului si clima;
  • Analize de mediu in laboratorul LAM acreditat RENAR;
  • e-Smart Acces (acces electronic inteligent) la infrastructura pentru agentii culturali si nu numai;
  • Curăţare cu laser a artefactelor;
  • Sisteme de monitorizare a microclimatului in obiectivele de patrimoniu;
  • Brazări metal-ceramică, metal-carburi metalice;
  • Acoperiri dure şi anticorozive pe scule, acoperiri biocompatibile;
  • Detecţie de neetanşeităţi;
  • Certificarea si atestarea calitatii biocarburantilor in laborator BIOCARO acreditat RENAR;
  • Diseminarea de informatii legate de oportunitati de afaceri si servicii tehnologice disponibile in tara precum si in Europa;
  • Asistenta pentru identificarea de parteneri de afaceri din strainatate;
  • Asistenta tehnica in scopul realizarii transferului tehnologic al rezultatelor CD, cu efecte directe asupra cresterii competitivitatii economice si a numarului de locuri de munca;
  • Asistenta specializata in vederea restructurarii, retehnologizarii si modernizarii IMM-urilor;
  • Asistenta la elaborarea propunerilor de proiecte in cadrul programelor de finantare europeana.

Contact