INFPLR

INFPLRInstitutul National de Fizica Laserilor, Plasmei si RadiatieiINFPLR

Misiunea institutului consta in a conduce cercetari fundamentale si aplicative la nivel national si international in domeniile fotonicii, plasmei, acceleratoarelor de electroni.

Obiectul principal de activitate consta in efectuarea de cercetari fundamentale, aplicative si dezvoltare tehnologica in domeniile: fizica laserilor, electronica cuantica a solidului, fizica plasmei, fizica fasciculelor de electroni precum si fizica spatiului cosmic.

Cercetare fundamentalã

 • Fizica laserilor: caracterizarea structurala, spectroscopica  si compozitionala a mediilor active laser, structuri optice nelineare, optica si informatie cuantica, pulsuri ultra scurte de mare intensitate, cristale fotonice si metamateriale.
 • Fizica plasmei: fizica plasmelor pulsate magnetizate, fizica arcului termoionic, fizica plasmelor reci la presiunea atmosferica, modelarea magnetohidro-dinamica a plasmelor, fizica fluidelor, fuziune termonucleara, stocare de particule încărcate, dinamica plasmelor tokamak.
 • Fizica radiatiilor: fizica acceleratoarelor de electroni, fizica interactiunii particulelor incarcate cu tinte biologice,  fizica radiatiilor X, fizica accelerarii particulelor in camp laser, fizica radiatiilor THz.
 • Stiintele nano: nanofotonica, nanometrologie, puncte cuantice, fotochimie laser, fizica suprafetelor si plasmonica.
 • Fizica spatiala: fizica radiatiilor cosmice, astrofizica nucleara si particule, plasma spatiala si magnetometrie, cosmologie, fizica si astrofizica teoretica, fizica matematica, gravitatie si microgavitatie

Cercetare aplicativã

 • Tehnologii laser avansate: materiale biocompatibile, nanopicaturi pentru medicina, noi tipuri de materiale pentru celule solare, senzori produsi prin tehnici fotonice, micro-nanoprelucrari cu laser, nanometrologie.
 • Cercetare aplicativa in plasme fierbinti: Sisteme plasmo-catalitice pentru distrugerea poluantilor organici din aer si apa, aliere superficiala, tratamente termochimice in plasma.
 • Aplicatii ale plasmelor de temperatura joasa: materiale nanostructurate si compozite, suprafete sterile in plasma, suprafete bicompatibile, functionalizarea suprafetelor pentru cultura celulelor, imobilizarea proteinelor, structuri quantum-well bazate pe DLC.
 • Nanotehnologii: metamateriale, senzori SAW, fluide magnetice
 • Radiatii si particule accelerate: Tomografia de transmisie de raze X pentru masuratori dimensionale, Micro-tomografie fluorescenta de raze X, iradieri complexe dedicate aplicatiilor in medicina, biologie, conservarea si protectiei mediului;
 • Sisteme avansate de comunicatii: tehnologii GRID, optimizarea  transferului de date.

Contact