INFM

INFMInstitutul Național pentru Fizica Materialelor (INCDFM), București este dedicat cercetării fundamentale și aplicate, cu un accent special în domeniul fizicii solidului și a materialelor.

INCDFM se dezvoltă ca un CENTRU DE EXCELENȚĂ pentru cooperări internționale (proiecte C-D și rețele cu suport pentru UE, acorduri bilaterale) și educație academică (PhD, MSc,cursuri de formare), oferind un cadru pentru cercetarea interdisciplinară în știința materialelor.

Institutul are 258 de personae angajate, din care 196 sunt implicate direct în activități de cercetare.

Echipa de management al institutului a încercat în mod deliberat să dezvolte o politică echilibrată de dezvoltare atât a cercetării fundamentale cât și a celei orientate spre aplicații.

Servicii și produse

A. Domenii principale de cercetare-dezvoltare

 • Cercetări fundamentale de fizica stării condensate
 • Nanomateriale și nano-obiecte (nanofire, nanotuburi, nanobenzi, nanosfere, etc.)
 • Materiale funcționale avansate (semiconductoare, supraconductoare, piezoelectrice, magnetice, feroelectrice, multiferoice, optice, etc.)
 • Materiale pentru aplicații speciale (surse regenerabile, securitate, poluare, etc.)
 • Materiale moi (polimeri, compozite polimerice) și biocompatibile

B. Domenii secundare de cercetare

 • Cercetare aplicativă îndomeniul materialelor oxidice pentru aplicații de senzori,traductori
 • Materiale pentru dispozitive de microunde
 • Materiale stocatoare de hidrogen
 • Tehnici avansate de analiză
 • Modelare teoretică a fenomenelor electronice în mezostructuri

C. Servicii / microproductie

 • Servicii de caracterizare prin laboratorul acreditat MAAS
 • Servicii de caracterizare prin tehnici specifice pentru care INCDFM dispune de

infrastructura necesară: XRD, TEM, HREM, SEM, elipsometrie, etc.

Contact

Adresa: Str.Atomistilor nr.105bis,077125,Magurele ,Romania
Telefon: 021.369.01.85
Fax: 021.369.01.77
E-mail:secretariat@infim.ro
Website:www.infim.ro