INCDMTM

INCDMTMInstitutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării – INCDMTM

O instituţie de cercetare unică în domeniu, care are ca obiect principal de activitate cercetări fundamentale şi industriale, dezvoltare tehnologica, reglementari tehnice si economice, de interes public si naţional ce privesc domeniul mecatronicii, integronicii, adaptronice şi tehnici de măsurare şi care participă la elaborarea strategiei de dezvoltare şi sustenabilitate a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice si tehnologice aferente ale Programelor Naţionale de Cercetare – Dezvoltare si Inovare.

INCDMTM Bucureşti, ca institut național de C-D (certificat internațional A+) și responsabil pentru domeniul Mecatronică, Integronică și Adaptronică și Tehnica Măsurării din România își desfășoară activitatea preponderent pentru atingerea principalelor obiective ale Strategiei Naționale și ale Strategiei Europene de Cercetare, urmărind convergența spre domeniul micro-nanotehnologic, prin reorientarea corespunzătoare a activității, dotarea cu noi echipamente și sisteme inteligente tehnologice high-tech, de măsurare inteligentă și control integrat și transformarea sa într-un “Pol Tehnologic” de mare vizibilitate națională și internațională.

Servicii si produse

  • sisteme şi echipamente inteligente de măsurare și control activ, automat și computerizat
  • sisteme şi echipamente mecatronice, integronice, adaptronice pentru măsurare și control integrat multi-parametric
  • aparate, sisteme şi echipamente pentru controlul parametrilor non-electrici (lungimi, presiuni, temperaturi, mase, etc.)
  • echipamente medicale și biomedicale mecatronice, integronice, adaptronice inteligente
  • sisteme robotice, micro și nanorobotice
  • metode, tehnologii și instrumente de măsurare și control inteligente pentru asigurarea caracteristicilor calitative ale proceselor de fabricație
  • control dimensional integrat în procesele de producție si în afara procesului de fabricație
  • echipamente de măsurare și control cu interferometrie laser, senzori/ traductoare inductive fotoelectrice, capacitive, etc.
  • metode si sisteme inteligente pentru îmbunătățirea competitivității, mentenabilității și capabilității proceselor industriale
  • materiale noi și tehnologii adaptive pentru utilizarea acestora în mecatronică, integronică, adaptronică
  • echipamente high-tech pentru testări și investigări în domeniu
  • adaptarea și aplicarea de micro-nanotehnologii pentru optimizarea proceselor industriale prin reducerea costurilor și creșterea productivității
  • sisteme mecatronice, integronice și adaptronice pentru monitorizarea geohazardurilor (cu excepția seismelor)
  • caracterizare tribologică pentru procese și micro-nanoprocese tehnologice
  • elaborare strategii de reconstrucție, dezvoltare și integrare a domeniului
  • transfer tehnologic a rezultatelor cercetării în industrie, economie și societate

Contact

 • Adresa: Sos. Pantelimon, Nr. 6-8, Sector 2, Bucureşti, Cod postal 021631
 • Telefon: +40 021.252.30.68/69 / Fax: +40 021.252.34.37
 • Email contact: incdmtm@incdmtm.ro, geo@cefin.ro
 • Site web: www.incdmtm.ro