INCD-ECOIND

ecoind

INCD-ECOIND este unicul institut din tara care are o abordare globala a problemelor de mediu in domeniul ecologiei industriale.Institutul este structurat in patru departamente /compartimente de cercetare si furnizare servicii de mediu: Departament Control Poluare (DCP) care include laboratoarele de încercări Control Poluare Ape, Sol, Deșeuri, Control Poluare Aer, Bioteste-Analize Biologice, Departament Tehnologii de Mediu si Transfer Tehnologic ( DTMT), Colectivul de Dezvoltare si Transfer Tehnologic, Departament Evaluare, Monitorizare Poluare Mediu (DEMPM), Compartiment Sisteme de Management.

INCD-ECOIND are implementat si certificat un Sistem Integrat de Management al Calității
(ISO 9001:2008) si de Mediu (ISO 14001:2004). Laboratoarele de încercări din cadrul Departamentului Control Poluare sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO 17025:2005.

Produse si Servicii

Cercetarea este preponderent aplicativa iar rezultatele sunt transferate către beneficiari ca servicii, permanent racordate la nivelul cerințelor pieței interne si la tendințele pe plan european in domeniu:

-          controlul integrat al poluării (apa potabila, apa subterana, apa de suprafața, ape uzate, apa tehnologica , aer, sol, deșeuri, nămol);

-          evaluarea stării de poluare si stabilirea conformității cu legislația specifica (studii de impact, bilanțuri de mediu, risc ecologic);

-          analize tehnice pentru producție curata si strategie de dezvoltare durabila in vederea prevenirii poluării;

-          evaluarea costurilor de mediu si eco-eficienta;

-          tehnologii de mediu pentru combaterea poluării (analiza eficientei/optimizarea proceselor de epurare ape uzate; elaborarea de noi tehnologii de epurare ape uzate industriale si orășenești si tehnologii de tratare apa; reabilitare sol; depozitare/ valorificare deșeuri, nămoluri; simbioza industriala);

-          dezvoltare / implementare sisteme integrate de management (calitate, mediu, sănătatea si securitatea muncii, siguranța alimentului);

-          asistenta tehnica, expertize si instruire in domeniile menționate;

-          evaluarea competentelor profesionale in domeniul mediului.

Contact

-          Persoana de contact: Dr. chim Luoana Florentina Pascu

-          Adresa: strada Drumul Podu Dambovitei nr. 71-73, sector 6, cod 060652, Bucuresti

-          Telefon: +40 214106716

-          Fax: +40 214100575

-          Email contact: ecoind@incdecoind.ro

-          Website: www.incdecoind.ro