Guvernul a stabilit etapele de implementare a instrumentelor financiare pentru IMM in cadrul programelor finantate din fonduri ESI pentru 2014-2020

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Guvernul a aprobat prin memorandum, rezultatele evaluarii ex-ante a instrumentelor financiare destinate intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) utilizate ca instrumente de implementare in cadrul Programelor Operationale finantate din Fondurile Europene Structurale si de Investitii (fonduri ESI) pentru perioada 2014-2020, si anume, Programul Operational Competitivitate (POC), Programul Operational Capital Uman (POCU), respectiv Programul Operational Regional (POR).

A fost aprobata, de asemenea, incredintarea implementarii instrumentelor financiare pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020 si pentru Programul Operational Regional 2014-2020 catre Fondul European de Investitii, in calitate de Fond al Fondurilor.

Au fost identificate, in cadrul Memorandumului, etapele necesare pentru inceperea implementarii instrumentelor financiare. Astfel, intr-o prima etapa, evaluarea ex-ante va fi transmisa, pentru informare, catre Comitetul de Monitorizare al fiecarui Program Operational implicat, iar rezumatul evaluarii ex-ante a instrumentelor financiare va fi publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Simultan se va demara procedura de negociere si semnare a Acordurilor de Finantare intre fiecare Autoritate de Management (AM POC si AM POR) si Fondul European de Investitii in calitate de Fond al Fondurilor, care va selecta ulterior intermediarii financiari.

Citeste mai multe aici