Ghidul pentru sprijinirea doctoranzilor și cercetătorilor, în consultare publică

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

AM POCU a lansat în consultare ghidul „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectiv specific 6.13 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul apelului este creșterea ratei de participare a studenților doctoranzi la programele din cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților și crearea de parteneriate noi între instituțiile de învățământ superior și sectorul privat, respectiv actori din domeniul cercetării și inovării.

Conform comunicatului, apelul va fi lansat în contextul în care Strategia UE 2020 pune un accent semnificativ pe obiectivele legate de educație și formare, în condițiile în care acestea pot inflența creșterea economică prin creșterea ocupării, a productivității etc.

Bugetul propus pentru apel este de 59 milioane euro.