GeoEcoMar

GEOECOMAR-logo150x150

Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina -GeoEcoMarisi desfasoara cativitatea in domeniul geologiei, geofizicii si geoecologiei, cu accent pe mediile acvatice, marine, costiere, deltaice si fluviale.
INCD GeoEcoMar reprezinta un pol de excelenta in cercetarea domeniului marin, functionand ca clexe, cu caracter multidisiplinar, atat in cadrul programelor nationale cat si internationalentru european si national pentru studii asupra macrosistemelor de tip mare-delta-fluviu. Infrastructura de cercetare moderna, bazata in special pe nave de cercetare, permite abordarea de studii compe.

INCD GeoEcoMar este partener in numeroase proiecte din cadrul Programele Cadru Europene 5 – 7, respectiv Orizont 2020, inclusiv in cadrul a numeroase cooperari bilaterale cu Franta, Germania, Olanda sau Elvetia.

Servicii

-          Elaborarea de hărţi geologice – sedimentologice şi geofizice marine (batimetrie single- şi multibeam, seismo-acustică, gravimetrie şi magnetometrie marină);

-          Cunoaşterea structurii şi funcţionării ecosistemelor din macro-geo-sistemul Dunărea – Delta Dunării – Marea Neagră;

-          Studii şi cercetări în vederea gestiunii integrate a zonei costiere;

-          Studiul schimbărilor globale (nivelul mării, clima) şi cunoaşterea efectelor acestora asupra mediului;

-          Studiul si monitorizarea hazardelor naturale in domeniul marin, prin Centrul National de Monitorizare – Alarmare la Hazarde Naturale Marine EUXINUS;

-          Elaborarea de strategii, studii, prognoze privind dezvoltarea domeniului ştiinţei şi a ramurii/sectorului de activitate; Studii privind stocarea CO2 în structuri geologice subterane;

-          Realizarea de studii privind domeniile strategice şi de apărare naţională;  Asistenţă tehnică acordată organismelor statului.

-          Studii de impact şi bilanţuri de mediu; Consultanţă şi asistenţă de specialitate;

-          Organizări de manifestări ştiinţifice (ex. şcoli de vară, cursuri şi seminarii de educare/popularizare a geoştiinţelor, organizare de excursii tematice);

-          Prestări de servicii (analize de laborator, măsuratori specifice, cartare, ghidaj, etc);

 

Date de contact

Persoana de contact: Acad. Nicolae Panin

Adresa: Str. Dimitrie Onciul, Nr. 23-25, RO-024053

Telefon: Tel: +40-21-252.55.12

Fax:  +40-21-252.30.39

Email contact: contact@geoecomar.ro

Website: www.geoecomar.ro