A fost revizuit Ghidul pentru Prioritatea de investiții 3.1 – eficiență energetică, Operațiunea A – clădiri rezidențiale

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

MDRAPFE a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul Axei prioritare 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale.

Revizuirea a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:

  • Modelul standard orientativ al contractului de finanțare
  • Modelul A ”Opisul cererii de finantare”
  • modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă

Pentru a descărca Ghidul revizuit, click aici.

Pentru a descărca Ordinul, click aici.

Sursa: www.inforegio.ro