A fost publicata o nota privind posibilitatea suspendării implementării proiectelor din cadrul Programului Operațional

11 months ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Instrucțiunea prevede luarea tuturor măsurilor care se impun pentru protejarea persoanelor implicate în implementarea proiectelor, astfel:

  • vor fi anulate întâlnirile cu beneficiarii, audienţele precum şi vizitele la faţa locului până situaţia va permite derularea acestora în condiţii de siguranţă;
  • organismele intermediare vor menţine legătura cu beneficiarii proiectelor prin intermediul canalelor de comunicare la distanţă.

Toți beneficiarii care din cauza răspândirii COVID-19 nu își pot derula activitățile prevăzute în contracte pot să trimite către Organismele Intermediare (OIC și OIPSI) și către Autoritatea de Management o notificare pe email prin care să solicite suspendarea derulării activităților/ implementării proiectului în momentul reluării activității normale a instituției/ firmei. Această solicitare trebuie să fie semnată de reprezentantul legal și să fie însoțită de o justificare.

Adresele de email la care pot fi trimise notificările sunt:

  • Autoritatea de Management (AM): secretariat.poc@fonduri-ue.ro
  • Organismul Intermediar de Cercetare (OIC): hg6.dgoi@research.gov.ro
  • Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI): fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro

În cel mult 10 zile calendaristice după ce autoritățile declară că a fost eliminat riscul de răspândire a COVID-19, beneficiarii trebuie să depună la Organismul Intermediar responsabil, spre aprobare, un plan de acţiuni de recuperare a întârzierilor provocate exclusiv de această situaţie specifică.

Atasat nota-poc.

Sursa: MFE