A fost lansata a doua cerere de proiecte pe POCA, dedicata cresterii transparentei publice!

8 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Pe 19 noiembrie 2015, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin AM POCA a lansat Cererea de proiecte IP2/2015 – Sprijinirea actiunilor privind cresterea transparentei in autoritatile si institutiile publice precum si a masurilor aferente sistemului de control managerial intern in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Proiectele vor fi depuse in cadrul Axei prioritare – 2. Administratie si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectivului specific (OS) 2.2 – Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice.

In acest context, partile interesate pot depune:

 • fisa de proiect (Anexa nr. 1) – in intervalul 20 noiembrie – 21 decembrie 2015.
 • cererea de finantare (Anexa nr. 2) – in perioada de acordare a asistentei de catre AM POCA si dupa expirarea acestei perioade, dar nu mai tarziu de 8 februarie 2015.

Solicitanti eligibili
Pot depune fisa de proiect in cadrul acestei cereri de proiecte urmatoarele institutii:

 • Secretariatul General al Guvernului/Cancelaria Primului Ministru;
 • Ministerul pentru Societatea Informationala;
 • Ministerul Finantelor Publice;
 • Curtea de Conturi a Romaniei.

Parteneri eligibili
Pot fi parteneri in cadrul acestei cereri de proiecte urmatoarele tipuri de institutii, cu competente/atributii dovedite (conform documentelor de constituire/ infiintare/organizare si functionare) in domeniul in care se incadreaza obiectivele proiectului propus, astfel:

 • Autoritati si institutii publice centrale asa cum sunt ele adresate in SCAP;
 • Autoritati si institutii publice locale de la nivelul judetelor si municipiilor;
 • Autoritati administrative autonome;
 • ONG-uri;
 • Parteneri sociali – organizatii sindicale, organizatii patronale, precum si formele de asociere ale acestora cu personalitate juridica;
 • Institutii publice de invatamant superior acreditate si/sau institutii de cercetare;
 • Academia Romana.

Pentru a descarca documentele aferente cererii de proiecte, click aici.

Sursa: MDRAP