A fost lansat primul apel in cadrul programului Romania-Bulgaria 2014-2020

8 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

A fost decisa lansarea primului apel de proiecte pentru Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020.

In acest scop, Comitetul de Monitorizare a aprobat Pachetul Solicitantului si lista de cheltuieli eligibile, precum si documentele strategice pentru demararea cu succes a Programului: Regulamentul de functionare a Comitetului de Monitorizare, Strategia Multi-Anuala de Asistenta Tehnica, Strategia de Comunicare a Programului.

Documentele aprobate sunt rezultatul efortului comun al structurilor de management ale Programului – Autoritatea de Management, Autoritatea Nationala, Secretariatul Comun – si al implicarii active a potentialilor beneficiari romani si bulgari in procesul de consultare.