Formular de înscriere la conferința ”Medicina nucleară”


Nume Prenume/First Name Last Name *


Organizatie /Organization*


Date contact/Contact data:

Telefon/Telephone *


Email *


Doresc sa particip la urmatoarea sectiune de matchmaking / I wish to attend following matchmaking section:

 Oportunitati de business generate de medicina nucleara existenta la Magurele / Business opportunities generate by the nuclear medicine in Magurele
   Scurta descriere a proiectului de business pe care il veti propune/short description of the business project you intend to present (300 cuvinte/words)** :
  

 Posibile proiecte in cercetarea stiintifica / Potential projects in nuclear medicine (research & innovation)
   Scurta descriere / Short description (300 cuvinte/words)** :
  

 Niciuna / none


Date personale pentru acces la Sala de Conferinte a ELI-NP/ Personal data for acces to ELI-NP's Conference Hall (CI/Passport):

Serie*:


Nr.* :


* Camp obligatoriu / required field

* Acest site cunoaste si aplica prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

** Datele furnizate in cadrul acestui formular sunt confidentiale si servesc identificarii de posibili parteneri