The First Romanian-calibrated biometric solution – inscriere conferinta

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments


Nume Prenume/First Name Last Name *


Organizatie /Organization*


Date contact/Contact data:

Telefon/Telephone *


Email *


Date personale pentru acces la Sala de Conferinte a ELI-NP/ Personal data for acces to ELI-NP's Conference Hall (CI/Passport):

Serie*:


Nr.* :


* Camp obligatoriu / required field

* Acest site cunoaste si aplica prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Cu ocazia organizării evenimentului IFIN HH prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, nume organizatie, adresa de e-mail, telefon, serie si nr. act de identitate, semnătura, precum și alte date colectate cu ocazia înregistrării și participării dumneavoastră la eveniment, inclusiv fotografii şi înregistrari video.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal menționate vizează în principal promovarea evenimentului si cerintele Uniunii Europene in ceea ce priveste organizarea evenimentelor de acest fel.
IFIN HH nu divulgă sau transferă datele dumneavoastră personale către terți. Prin excepție, IFIN-HH va transfera aceste date catre finantatorul proiectului (UE) cu scopul decontarii cheltuielilor de organizare, datorita obligatiilor prevazute in cadrul contractului de finantare al proiectului prin care se organizeaza evenimentul (EUCALL). / IFIN HH is processing the following personal data: name, surname, organization name, e-mail address, telephone number, and no. identity card, signature, and other data collected when registering and participating in the event, including photos and videos.
The purpose of the processing of the personal data is mainly aimed at promoting the event and the requirements of the European Union regarding the organization of such events.
IFIN HH does not disclose or transfer your personal data to third parties. By way of exception, IFIN-HH will transfer this data to the project sponsor (EU) for the purpose of reimbursement of the organizational expenses, due to the obligations stipulated in the project financing contract (EUCALL).

Pentru mai multe detalii vizitati/ For more details visit: http://www.nipne.ro/about/gdpr/
 Da / Yes Nu / No Accord pentru folosirea fotografiilor și filmărilor evenimentului / Agree to use the photos and videos of the event
 Da / Yes Nu / No Accord încredintare date cu caracter personal / Agree to entrust personal data
 Da / Yes Nu / No Accord primire newslettere și invitații la evenimente din partea IFIN HH si parteneri / Agree to receive newsletters and event invitations from IFIN HH and partners

Categories —