FACULTATEA DE FIZICA A UNIVERSITATII DIN BUCURESTI

Universitatea BucFACULTATEA DE FIZICA A UNIVERSITATII DIN BUCURESTI

Scurt istoric: 1864 –Prin decretul de reorganizare a învăţământului superior bucureştean, în cadrul Universităţii din Bucureşti, ia fiinţă Facultatea de Ştiinţe; 1948Facultatea de Ştiinţe se reorganizează şi apare Facultatea de Matematică şi Fizică; 1962Facultatea de Matematică şi Fizică se separă în Facultatea de Matematică-Mecanică şi Facultatea de Fizică; 1974 – Facultatea de Fizică se mută în noul campus universitar de la Măgurele, alături de Institutul Central de Fizică alcătuind PLATFORMA NAŢIONALA de FIZICĂ.

Activitatea didactică şi ştiinţifică a facultăţii se desfăşoară în cadrul a 3 departamente, anume: (i) Departamentul de Electricitate, Fizica solidului şi Biofizică; (ii) Departamentul de Fizică teoretică, Matematici, Optică, Plasmă şi Laseri (iii) Departamentul de Structura Materiei, Fizica Atmosferei şi a Pământului, Astrofizică.

Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti are un corp profesoral alcătuit din 76 de cadre didactice în activitate, dintre care 97% sunt doctori în Fizică ai universităţilor din ţară sau ai unor universităţi străine de prestigiu, iar ceilalţi sunt doctoranzi in stagiu.

Produse si servicii

Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti (FFUB) organizează studiile universitare pe trei cicluri: licenţă 3-4 ani; masterat 2 ani şi doctorat 3 ani, în domeniile de studii universitare: FIZICĂ (3L+2M+3D ani) şi ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE (4L+2M+3D ani).

-         La Ciclul I (Studii universitare de licenţă), Facultatea oferă, specializările:Fizică, Fizica in limba engleză, Fizică Medicală, Biofizică, Fizică Informatică, Fizică Tehnologică,  

-          La Ciclului II (Studii universitare de masterat), cu durata de doi ani, FFUB ofera urmatoarele specializari: ·Fizica materialelor avansate şi nanostructuri; ·Fizica mediului şi a polimerilor ecologici; ·Fizică medicală; ·Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii; ·Optică, laseri şi aplicaţii; · Fizică teoretică şi computaţională; trei dintre acestea sunt cu predare si in limba engleza:·Physics of Advanced Materials and nanostructures; Theoretical and Computational Physics; Physics of Atom, Nucleus, Elementary Particles, Astrophysics and Applications

-         Ciclului III (Studii universitare de Doctorat), în cadrul Şcolii doctorale de Fizica sunt 7 directii de studii doctorale:·Biofizică şi Fizică Medicală; ·Fizica stării condensate; ·Fizică atomică şi nucleară; ·Fizică teoretică; ·Optică, Spectroscopie, Plasmă, Laseri;· Meteorologie şi Fizica Mediului şi a Globului Terestru; ·Fizică educaţională.

-         Program de studii postuniversitare-Utilizarea Izotopilor Radioactivi

-         Grupuri de cercetare cu expertiza pe diferite domenii: Fizica starii condensate; Fizica atomica si nucleara; Fizica teoretica; Biofizica si Fizica medicala; Fizica Pamantului; Optica, Plasma, Laseri;organizate pelaboratoare de cercetare cu o infrastructura de cercetare moderna.

Date de contact

Persoana de contact: Antohe Stefan

Adresa: Strada Atomistilor Nr 405, CP MG-11, Magurele Ilfov, RO-077125

Telefon: +4021 4574535

Fax: +4021 4574418

Email: santohe@solid.fizica.unibuc.ro

Website: www.fizica.unibuc.ro