Evenimentul de lansare a proiectului PRO ALFRED

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Miercuri 25 septembrie 2019 la sediul RATEN ICN, incepand cu ora 10:00 se va desfasura  intalnirea de lansare a proiectului PRO ALFRED din cadrul PNCDI III Sub-Program 5.5 ALFRED, ce se va derula in perioada 18 septembrie 2019 – 13 noiembrie 2020, sub coordonarea RATEN. La intalnire organizatorii isi propun,  conform agendei preliminare, prezentarea proiectului si a rezultatelor asteptate, dar si discutarea activitatilor prevazute pentru Etapa I, definirea continutului livrabilelor si a contributiei concrete a  fiecarui partener.

Proiectul ALFRED reprezintă o infrastructură de cercetare unică, de interes pan-european, susținută de mediul academic, cercetare, si industrie destinată demonstrării viabilităţii tehnice și economice, precum și a securităţii și durabilităţii tehnologiei reactorilor rapizi răciți cu plumb din noua generație de sisteme nucleare, inclusiv sub forma conceptelor de Reactori Modulari Mici (SMR – Small Modular Reactors).

Proiectul ALFRED include un reactor de demonstraţie și un nucleu de instalaţii experimentale suport, completate de HUB și Centrul de excelență Lead School (CoE), toate amplasate în România.

Instalaţiile de cercetare suport sunt dedicate testării și calificării materialelor, tehnologiilor şi componentelor ce vor fi utilizate în realizarea demonstratorului ALFRED, precum și validării și verificării codurilor și modelelor de calcul utilizate în evaluarea securităţii nucleare.

HUB-ul va coordona activitățile de cercetare în sinergie cu o rețea de instalaţii experimentale distribuită în Europa. CoE va asigura educația și formarea profesională de nivel mondial a cercetătorilor, tehnicienilor și studenților, dar și informarea publicului larg.

Această complexă infrastructură de cercetare va servi unui triplu scop:

- demonstrarea performanțelor realizabile ale tehnologiei LFR, ca fundament pentru implementarea noii generații de sisteme energetice nucleare;

- asigurarea celui mai mare și mai relevant mediu experimental, accesibil cercetătorilor și tehnicienilor europeni, pentru cercetare fundamentala si dezvoltare tehnologica in domeniul energetic nuclear;

- sprijinirea, pe termen mediu si lung, a inovării pentru funcționarea în siguranță și durabilă a viitoarelor centrale nucleare si susținerea îmbunătățirii continue a standardelor nucleare.

Infrastructură de cercetare ALFRED, in ansamblul ei, va stimula inovarea spre niveluri ridicate de maturitate tehnologică și într-o serie de alte sectoare, pe aspecte transversale, referitoare la utilizarea plumbului şi a metalelor lichide grele (HLM – Heavy Liquid Metals). Principalele domenii ştiinţifice ale proiectului ALFRED vor fi:

- știința și ingineria materialelor în medii HLM;

- Fizica şi chimia HLM; – dezvoltarea tehnologiilor HLM;

- ingineria componentelor avansate pentru sistemele HLM (incluzând dezvoltare, testare și calificare);

- dezvoltarea și calificarea avansată a procedurilor de operare, de inspecție și de întreținere pentru sistemele HLM.

Comunitățile de cercetare, universitățile și industria nucleară din România și din întreaga lume au manifestat deja un interes puternic în acest proiect, atât în ceea ce privește implementarea, construcția și funcționarea instalațiilor, cât și în implementarea programului de cercetare asociat.

Amplasamentul de referință pentru infrastructura de cercetare ALFRED este platforma nucleară Mioveni (15 km nord-est de Pitești), care găzduiește deja patru organizații ce activează în domeniul nuclear: RATEN, RATEN-ICN, FCN (Fabrica de Combustibil Nuclear) și o filială a ANDR (Agenția Nucleara și pentru Deșeuri Radioactive) cu aproximativ 1000 de persoane (cercetători, ingineri și personal tehnic și auxiliar).

Atasam o galerie foto a evenimentului de lansare.20190925_101738 20190925_101740 20190925_102111 20190925_102124 20190925_130132