Eveniment online de promovare a proiectului IFIN-PDI (PFE 36 / 2018)

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Prezentarea rezultatelor finale obținute în cadrul  proiectului  de dezvoltare instituțională (IFIN-PDI; PFE 36 / 2018)),   a avut loc în cadrul unui eveniment de promovare, desfășurat online, în data de 11 noiembrie 2020. Evenimentul a cuprins o prezentare rezumativă a obiectivelor si a rezultatelor așteptate (Ioan Ursu), urmată de prezentări ale responsabililor de activități, ale celor 3 obiective majore urmărite prin acest proiect:

Obiectiv 1: Consolidarea unui management instituțional integrat  (Mihnea Dulea, Constantin Ivan, Mitica Dragusin, Viorel Fugaru)
Obiectiv 2: Dezvoltarea resursei umane  (Bogdan Popovici, Mihai Radu, Calin Ur)
Obiectiv 3: Dezvoltarea programelor de transfer de cunoștiințe, transfer tehnologic și marketing, oferta de servicii specializate, de asistență  în domeniul inovării.(Gabriel Stanescu, Dan Enache, Ioan Ursu).

În încheiere, directorul de proiect (Ioan Ursu) a facut o succintă analiză de parcurs și a evidențiat, pe de o parte condițiile excepționale ale indeplinirii cu succes a obiectivelor asumate  și pe de alta nevoia de continuare a acestui tip de program, pentru consolidarea și valorificarea realizărilor și investițiilor făcute. O atare solicitare,  de organizare grabnică a unei noi competiții pe aceeași tematicăa fost deja adresată în comun de un grup de institute de cercetare către autoritățile centrale competente.

afis