Dl președinte Markkula: „Proiectul laser în valoare de 300 de milioane EUR arată modul în care fondurile UE și parteneriatul pot încuraja dezvoltarea regională.”

5 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), dl Markku Markkula, a salutat un proiect în valoare de 300 de milioane EUR finanțat de UE în România, susținând că acesta demonstrează modul în care investițiile UE și colaborarea în parteneriat pot stimula inovarea și dezvoltarea regională.

Însoțit de ministrul educației naționale și cercetării științifice din România, dl Adrian Curaj , și ministrul fondurilor europene,

dna Aura Carmen Răducu , președintele Markkula a vizitat proiectul transfrontalier „Infrastructura luminii extreme” (Extreme Light Infrastructure) care, se speră, va crea cele mai puternice lasere din lume. Președintele Markkula a afirmat: „Prin colaborare, guvernele centrale și locale, universitățile și întreprinderile pot obține realizări științifice de vârf. Specializarea inteligentă poate avea un impact pozitiv asupra dezvoltării urbane și rurale prin investirea fondurilor structurale ale UE în inovare.”

În cursul vizitei de o zi la București, președintele Markkula a luat cuvântul, alături de primul-ministru al României, dl Dacian Cioloș, în cadrul unei conferințe organizate de Asociația Comunelor din România . Cu ocazia acestui eveniment, dl Emil Drăghici , președintele Asociației, și dl Alin Nica , șeful delegației române la CoR, au subliniat faptul că zonele rurale au un rol important pentru creșterea economică și îmbunătățirea calității vieții în România. Președintele Markkula a susținut această afirmație, spunând că „Este un aspect pozitiv faptul că în România se depun eforturi pentru a aborda problema decalajului dintre mediul rural și cel urban prin promovarea regionalizării și valorificarea la maximum a fondurilor UE. Trebuie să accelerăm investițiile prin simplificarea politicii de coeziune a UE, să îmbunătățim consolidarea capacității administrațiilor locale și să adaptăm normele privind achizițiile publice.”

În cursul reuniunii bilaterale cu viceprim-ministrul, dl Vasile Dîncu , dl președinte Markkula a salutat, de asemenea, eforturile României de a sprijini regionalizarea. Viceprim-ministrul și-a exprimat intenția de a folosi cunoștințele CoR pentru promovarea descentralizării și regionalizării în România. El a afirmat: „Promovarea regionalizării și sprijinirea guvernanței locale sunt obiective importante, motiv pentru care apreciem foarte mult avizele CoR. Guvernul României depune toate eforturile să elimine blocajele, să reducă birocrația, să modernizeze administrațiile publice și să sprijine cu ajutorul investițiilor UE regiunile cele mai slab dezvoltate.”