Dispare „cererea de rambursare aferentă prefinanțării”!

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Ministerul Fondurilor Europene a publicat în consultare un proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri specifice de reglementare de natură financiară și pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016.

Modificarea normelor metodologice este așteptată de ceva vreme de beneficiarii finanțărilor nerambursabile, având în vedere neclaritățile reclamate constant de aceștia.

Conform proiectului publicat de MFE, principalele modificări vizează:

  • eliminarea sintagmei de „cerere de rambursare aferentă prefinanţării” şi detalierea modului în care beneficiarii/liderii de parteneriat pot deduce prefinanţarea din cereri de rambursare;
  • au fost corelaţi  paşii referitori la transferul sumelor şi verificările desfăşurate de autorităţile de management cu cei privind recuperarea prefinanţării;
  • modificarea frecvenţei de transmitere a reconcilierilor contabile dintre conturile autorităţilor de management şi ale beneficiarilor;
  • Având în vedere necesitatea urgentării implementării Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 și precum și a diminuării riscului de dezangajare la nivelul POC pentru anul curent este necesar a acoperi lacunele legislative la nivelul normelor metodologice ale OUG nr. 40/2015. Modificările propuse la noul capitol propus creează mecanismul intern de aplicare a conceptelor de colaborare efectivă și parteneriate pentru transfer de cunoștințe în domeniul CDI, permise de legislația comunitară și neacoperite de legislația națională.

Descarcă proiectul de act normativ însoțit de nota de fundamentare.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect legislativ pot fi transmise la adresa de email: contact.minister@fonduri-ue.ropână pe 15 aprilie 2018.