Dezbatere privind punctele critice ale noii legislații în achizițiile publice, organizată la București pe 21 septembrie!

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Într-un timp relativ scurt, Parlamentul și Guvernul au adoptat un pachet legislativ complex în achiziții publice. Sunt necesare, însă, ajustări rapide pentru a îndrepta neconcordanțele inerente, o perioadă mai mare pentru asimilarea noii legislații, iar autoritățile statului trebuie să-și îndeplinească rolul de îndrumare asumat prin Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice.

Freedom House Romania invită persoanele interesate să participe la dezbaterea „Punctele critice ale noii legislații în achizițiile publice” organizată în data de 21 septembrie 2016 la București, Hotel Minerva, sala Hila.

Evenimentul este susținut de către Structural Consulting™ Group-www.fonduri-structurale.ro

Printre temele ce vor fi abordate alături de reprezentanți ai autorităților (ANAP și CNSC), magistrați, experți în achiziții publice și funcționari din autoritățile contractante – persoane care vor purta răspunderea administrativă și legală a deciziilor luate pe noul cadru legislativ, se numără:

  • În ce condiții poate fi plătit direct subcontractorul, ori în ce condiții se face înlocuirea subcontractorului, care este rolul furnizorului?
  • Ce impact au noile prevederi în ceea ce privește alegerea procedurii ori achizițiile directe?
  • Cum vor aplica autoritățile contractente prevederile (ori excepțiile de la aceste prevederi) ce vizează excluderea unor operatori economici care se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, ori despre care există „indicii rezonabile/informaţii concrete” că au încheiat acorduri care vizează denaturarea concurenţei?

Costul aferent participării este de 200 RON.

Date de contact pentru detalii despre eveniment:

Telefon: 0731.909.907

Email: freedomhouse@freedomhouse.ro

***

Dezbaterea din 21 septembrie este organizată în cadrul proiectului European „Legislaţie, economie, competiţie şi administraţie – dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achiziţii”, derulat de Freedom House România în parteneriat cu Ministerul Justiției, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Consiliul Concurenței, Expert Forum și Centrul pentru Studiul Democrației de la Sofia.