Dezbatere privind Documentul de politică industrială a României

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Ministerul Economiei are în vederea elaborarea unui nou document de politică industrială, prin intermediul proiectului ”Dezvoltarea capacității instituționale a Ministerului Economiei”, finanțat prin POCA 2014-2020, ce vizează revitalizarea, consolidarea și îmbunătățirea bazei industriale din România prin consultarea la nivel regional a tuturor actorilor implicați: autorități regionale și locale cu competențe în domeniul economic, reprezentanți ai industriei, mediului academic și ai altor organizații cu rol catalizator.

La nivelul fiecarei regini de dezvoltare se va organiza cate un atelier de lucru cu titlul ”Dezbatere privind Documentul de politică industrială a României”. Scopul acestui eveniment este de a stabili cadrul general și specific de aplicabilitate, precum și îmbunătățirea modului de transpunere a politicii industriale prin dezvoltarea capacității de inovare la nivelul întreprinderilor, utilizarea eficientă a resurselor naturale disponibile și specializarea inteligentă, realizarea de produse industriale cu valoare adăugată.

Va rugam sa luati legatura cu ADR din regiunea Dvs de dezvoltare in vederea participarii la evenimente.