De maine se depun proiectele pentru prioritatea de investitie 2.1.A – microintreprinderi

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a lansat primul apel de proiecte pentru microintreprinderi ce vor primi finantare prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020. 

Status: LANSAT
Depunere: 27.07.2016 – 27.01.2017
Buget: 234,12 milioane Euro

In perioada 27.07.2016-27.01.2017, se pot depune spre finantare proiecte – prin POR 2014-2020, Axa prioritara 2 ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitie 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microintreprinderi.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investitii 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” are ca obiectiv consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domenii competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile de Dezvoltare Regionala1 . Ea este dedicata sprijinirii dezvoltarii microintreprinderilor, pe de o parte si a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de alta parte2 . In cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru investitiile localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investitii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunarii (municipiul Tulcea, orasele Babadag, Isaccea, Macin si Sulina3 ).

Mai multe aici