Consultare publică pentru evaluarea intermediară a programului Erasmus+!

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Comisia Europeană a lansat consultarea publică privind evaluarea intermediară a programului Erasmus+. Consultarea își propune să colecteze observațiile și punctele de vedere ale diferitelor părți interesate și ale publicului privind relevanța obiectivelor programului Erasmus+, a eficacității măsurilor luate pentru realizarea acestora și a eficienței cu care sunt puse în practică.

De asemenea, consultarea va colecta opinii privind coerența programului și valoarea sa adăugată în raport cu provocările și oportunitățile din domeniile educației, formării, tineretului și sportului, comparativ cu ceea ce ar putea realiza statele membre individual.

Consultarea publică privind Erasmus+ acoperă și programele precursoare (Învățare pe tot parcursul vieții, Tineret în acțiune, Erasmus Mundus, etc.) și conține întrebări privind viitorul programului Erasmus+. Rezultatele vor fi utilizate împreună cu alte date pentru o bună informare privind evaluarea intermediară continuă și independentă a programului Erasmus+.

Completarea chestionarului poate dura între 10 și 60 de minute, în funcție de gradul de detaliere al răspunsurilor.

Consultarea este disponibilă aici.

Termen limită: 31 mai 2017