Consultare publică pe POR pentru Ghidul aferent Priorității de investiţii 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

AM POR a publicat  pentru consultare publică, Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 “Promovarea transferului tehnologic” Prioritatea de investiție 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST).

Pentru a descărca Ghidul, click aici.

Pentru a descărca macheta financiară, click aici.

Eventualele observații asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017, ora 17.00. La acestea se va răspunde centralizat odată cu publicarea documentului aprobat sau odată cu o nouă consultare publică a documentului menționat, dacă va fi cazul.

Nu se va răspunde punctual la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, mai exact, privind respectarea criteriilor de conformitate/eligibilitate. AM POR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții de finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

 Sursa: MDRAPFE