Consiliul Judetean Ilfov a lansat proiectul “Antreprenoriatul – şansa unui viitor mai bun pentru tineri”

8 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Pe 21 aprilie a avut loc onferinţei de lansare a proiectului “Antreprenoriatul – şansa unui viitor mai bun pentru tineri”.

Proiectul îşi propune să ofere tinerilor o perspectivă detaliată asupra antreprenoriatului,  informaţii despre provocările domeniului şi  despre necesitatea înfiinţării de noi afaceri locale. La conferinta au fost invitati sa participe reprezentanṭi ai mediului de afaceri ṣi ai patronatelor, preṣedinṭi de organizaṭii studenṭeṣti, oficialitǎṭi, jurnaliṣti, bloggeri si persoane influente în mediul online.

Proiectul este realizat de Consiliul Județean Ilfov în parteneriat cu Asociația Travel Focus și Asociația Excelsior şi îşi propune să ofere educație antreprenorială pentru 400 de tineri, sǎ înfiinṭeze 2 incubatoare de afaceri și sǎ ofere finanțare de până la 25.000 euro pentru 40 de idei de afaceri selecționate în urma unui concurs. Proiectul este finanṭat prin Programul Operaṭional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritarǎ 3 „Creṣterea adaptabilitǎṭii lucrǎtorilor ṣi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenṭie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

Pentru mai multe detalii puteti accesa www.25000euro.ro.