Concurs on-line cu premii organizat în cadrul unui proiect finanțat prin Programul România-Bulgaria

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Institutul Naţional pentru Mașini și Instalaţii destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA-Lead Partner/P1, University of Rouse “Angel Kanchev”- P2,  “Club Friends of Public’s Park of Rusenski Lom” – Rousse, Bulgaria-P, anunţă organizarea unui  concurs on-line cu premii pe site-ul web: http://www.envirobg.eu al proiectului „Reţea și platformă web pentru îmbunătăţirea conștiinţei publice privitoare la gestionarea și protejarea mediului în zona transfrontalieră Giurgiu – Ruse și în zonele adiacente de frontieră” /„Network and web platform to improve the public awareness on environmental management and protection in the cross border area Giurgiu – Rousse and adjacent cross border areas”,  acronim -  AEMPROBG, Cod Proiect: COD MIS- ETC: 594.

Cietste mai multe aici.