Competiţie Proiecte de Mobilităţi dedicată organizaţiilor de cercetare

1 year ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Promotorul de Proiect va trebui să fie o organizaţie de cercetare eligibilă din România. Partenerii eligibili pot fi organizaţii de cercetare sau companii cu sediul în România sau în Norvegia.

Apelul de propuneri impune ca proiectele să fie depuse de către un consorţiu alcătuit din cel puţin o entitate legală din România şi una din Norvegia.

Finantare acordata: 1.200 euro, termen limit de depunere: 20 noiembrie 2019.

Operator de program: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), împreună cu Partenerii de Program Donori, Research Council of Norway (RCN, Norvegia) şi RANNIS (Islanda).

Eligibilitate: Proiectele de cercetare vor include acţiuni dedicate privind explorarea potenţialului pentru viitoare aplicaţii comune dintre partenerii din România şi cei din Norvegia în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte finanţate la nivel european, precum şi din alte surse de finanţare internaţionale.

Arii tematice:

  • Energie
  • Mediu
  • Sănătate
  • Ştiinţe Sociale şi Umaniste, inclusiv studii de gen şi studii privind incluziunea socială
  • TIC
  • Biotehnologie

Pentru mai multe detalii, click aici.