Comisia Europeană a emis noi orientări pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

În data de 01 aprilie 2020 Comisia Europeană a emis un comunicat în care prezintă opțiunile și mecanismele de flexibilitate disponibile în cadrul Uniunii Europene privind achizițiile publice în vederea achiziționării de bunuri, servicii și lucrări necesare pentru a face față crizei.

Achizitorii publici pot lua în considerare mai multe opțiuni în cazuri de urgență:

  • pot recurge la posibilități de reducere substanțială a termenelor pentru a grăbi procedurile deschise sau restrânse;
  • În cazul în care aceste mecanisme de flexibilitate nu sunt suficiente, se poate avea în vedere o procedură de negociere fără publicare iar în cele din urmă poate fi permisă chiar și atribuirea directă unui operator economic preselectat. Concret, procedura de negociere fără publicare permite achizitorilor publici să achiziționeze bunuri și servicii în cel mai scurt timp posibil;
  • Reorientarea către soluții alternative și stabilirea de contacte cu piața.

Orientările se axează în special pe achizițiile publice în cazuri de extremă urgență, prin care achizitorii publici pot să cumpere în termen de câteva zile sau chiar de câteva ore, dacă este necesar. În contextul pandemiei de COVID-19, care prezintă o urgență extremă și imprevizibilă, directivele UE nu conțin constrângeri procedurale.

Pentru a accelera achizițiile, achizitorii publici pot lua în considerare:

  • contactarea unor contractanți potențiali din UE și din afara acesteia prin telefon, e-mail sau în persoană;
  • angajarea unor agenți care au contacte mai bune pe piață;
  • trimiterea de reprezentanți direct în țările care dispun de stocurile necesare și pot asigura livrarea imediată;
  • contactarea potențialilor furnizori pentru a conveni asupra unei creșteri a producției sau asupra începerii sau a reluării producției.

Proceduri și termene disponibile conform cadrului UE privind achizițiile publice cazuri de urgență și de urgență extremă

În cazul în care urgența situației impune acest lucru, directiva prevede o reducere considerabilă a termenelor generale:

Procedură Termene minime obișnuite Termene minime reduse
Procedură deschisă 35 de zile 15 zile
Procedură restrânsă ( etapa 1: Cererea de participare) 30 de zile 15 zile
Procedură restrânsă ( etapa 2: Depunerea ofertei) 30 de zile 10 zile

În cazurile de extremă urgență, se aplică „procedura de negociere fără publicare” , prin care dreptul Uniunii oferă un instrument suplimentar, care permite o atribuire mai rapidă a contractelor, pentru a se putea răspunde nevoilor legate de pandemia de COVID-19.

descarca pachetul de orientări