Comisia Europeană a deblocat 1 miliard EUR din Fondul european pentru investiții strategice ca ajutor pentru IMM-uri

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Măsurile propuse de Comisia Europeană în data de 13 martie 2020 și aprobate de Consiliul și Parlamentul European în 18, respectiv 27 martie, anunțau, printre altele, obiectivul Comisiei de a mobiliza bugetul UE pentru a oferi un ajutor imediat IMM-urilor care au fost grav afectate prin redirecționarea unui miliard de euro de la bugetul UE ca garanție pentru Fondul European de Investiții, în vederea stimulării băncilor pentru furnizarea de lichidități IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare de piață medie.

Conform unui comunicat oficial emis astăzi, Comisia Europeană a deblocat respectivul miliard de euro din Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) care va servi drept garanție pentru Fondul European de Investiții (FEI), parte a Grupului Băncii Europene de Investiții. Acest lucru va permite FEI să emită garanții speciale pentru a stimula băncile și alți creditori să ofere lichidități pentru cel puțin 100.000 de IMM-uri europene și întreprinderi mici și mijlocii, afectate de impactul economic al pandemiei coronavirusului.

Suma de 1 miliard EUR deblocată din FEIS în temeiul mecanismului de garantare a împrumuturilor din cadrul programului COSME și prin componenta InnovFin – Garanții pentru IMM-uri din cadrul programului Orizont 2020 permite FEI să ofere garanții în valoare de 2,2 miliarde EUR intermediarilor financiari, deblocând finanțări disponibile în valoare de 8 miliarde EUR.

Principalele caracteristici ale acestor garanții vor fi:

  • un acces simplificat și mai rapid la garanția FEI;
  • o acoperire mai mare a riscurilor – până la 80 % din pierderile potențiale aferente împrumuturilor individuale (spre deosebire de acoperirea-standard de 50 %);
  • accentul pus asupra împrumuturilor pentru capital circulant în întreaga UE;
  • acordarea unor condiții mai flexibile, inclusiv amânarea, reeșalonarea sau suspendările temporare ale obligației de rambursare a împrumuturilor.

Apel de proiecte adresat intermediarilor financiari pentru Fondul pentru garantare pentru IMM-uri (SMEG) din cadrul InnovFin

Apel de proiecte adresat intermediarilor financiari pentru mecanismul de garantare a împrumuturilor din cadrul COSME

Pașii următori

Ca urmare a cererii de exprimare a interesului publicate astăzi, intermediarii financiari care au acorduri în vigoare cu FEI în cadrul programelor COSME și InnovFin vor avea acces imediat la noile garanții, la cerere.

Alți intermediari financiari pot avea acces la garanții în urma unei proceduri de cerere rapidă. În acest mod, noile fonduri pot fi deja direcționate către întreprinderile grav afectate în luna aprilie.

IMM-urile vor putea să depună cereri direct la băncile locale și la creditorii locali ce participă la program, care vor figura pe lista  www.access2finance.eu.