Entitatea de management

Asociaţia este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, apolitică, cu caracter independent şi nu face discriminări pe criterii etnice şi/sau confesionale.

Scopul asociaţiei estedezvoltarea unui cluster care să favorizeze informarea şi transferul tehnologic pentru cresterea performantelor IMM-urilor prin colaborarea cu entităţi de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI) si mediul universitar. Asociaţia desfasoară, în interesul comun al membrilor clusterului, atât activitati generale de natură economică, cât şi activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, urmărindu-se cu precădere punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare a asociaţiei pentru realizarea obiectivelor propuse.

Obiectivul general al asociaţiei îl reprezintă atragerea de IMM-uri, entitati de cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi universităţii în vederea crearii unor lanturi de valori folosind cu prioritate oportunitatile generate de Proiectul Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics – ELI – NP. Atasat gasiti statului asociatiei. (de atasat).

 

EMC va oferi o gama variata de servicii pentru membrii Magurele HIGH TECH CLUSTER. Principalele servicii oferite sunt urmatoarele:

 • Evaluarea capacitatii inovative a IMM-urilor membre si propunerea unor planuri de crestere a performantelor in acest domeniu in concordanta cu strategiile de dezvoltare ale companiilor.
 • Pregatirea profesionala a personalului si asimilarea de bune practici dezvoltate de clustere din Romania si UE.
 • Dezvoltarea competentelor in domeniul transferului de cunoastere si tehnologic. Prezentarea de proceduri pentru protejarea proprietatii intelectuale la nivel european.
 • Cresterea competentei managerilor IMM-urilor din cluster in domeniul comunicarii publice, a prevenirii impactului negativ al situatiilor de criza si derularii campaniilor de informare a opiniei publice in legatura cu rezultate obtinute.
 • Studii de piata pentru pozitionarea corecta a IMM-urilor in spatiile in care vor evolua.
 • Activitati de marketing.
 • Crearea brand-urilor pentru fiecare IMM si pentru cluster precum si promovarea acestora.
 • Dezvoltarea de noi idei pentru proiecte.
 • Pregatirea de proiecte pentru obtinerea de finantare guvernamentala, europeana si internationala, publica si privata.
 • Dezvoltarea de retele nationale si internationale in care sa se integreze clusterului si membrii acestuia.
 • Promovarea pe pietele interne si internationale de servicii inovative de catre cluster.