Consiliul Director

Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei şi este format din 3 persoane din care un preşedinte şi 2 membri, alesi prin vot deschis de Adunarea Generală, pe o perioadă de 3 ani. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei. Oricare din persoanele componente ale consiliului poate fi realeasă la următoarele alegeri, fără limitarea numărului de mandate succesive. Numărul total de membrii din cadrul consiliului director, inclusiv Preşedintele, trebuie să fie întotdeauna impar. Preşedintele Asociaţiei este şi preşedinte al consiliul director.  

Componenta:

dr. Mitica Dragusin– Presedinte

drd. Şeuleanu Ştefan Dragoş – Membru

dr. Dan Enache – Membru