CITON

citonCentrul de Inginerie Tehnologică pentru Obiective Nucleare – CITON

Activitatea principală:

 • Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea.

  Servicii si produse

 • Activităţi de proiectare, de antrepenoriat, de asistenţă tehnică pe perioada realizării, punerii în funcţiune, exploatarii şi dezafectării obiectivelor energetice nucleare şi clasice;
 • Activităţi de cercetare – dezvoltare în domeniul energetic nuclear şi clasic;
 • Consultanţă;
 • Proiectare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane la tensiunea de 0,4 kV;
 • Proiectarea de staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor;
 • Proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 KV – 20 KV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 KV.

  Contact

 • Adresa : Strada Atomistilor nr.409, Magurele, judet Ilfov, Romania
 • E-mail : citon@router.citon.ro
 • Website: www.citon.ro