Cecuri de inovare – Competiție dedicată IMM-urilor

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Beneficiari eligibili

IMM-uri

Intensitatea maxima a ajutorului

45 000 lei

Termen limita de depunere

Continuu pana la epuizarea fondurilor

Finanțator

Guvernul României

Operator de program

Unitatea Executivă pentru finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Buget

5.000.000 lei

Scopul programului

Susţinerea IMM-urilor prin finanţarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete şi impact real pe piaţa.

Obiectivele programului

 • Creșterea productivităţii, competitivității şi a calităţii produselor obţinute la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • Încurajarea IMM-urilor de a investi în activităţi de cercetare-dezvoltare care să conducă la lansarea în piaţă de produse şi servicii inovative;
 • Dezvoltarea de parteneriate între IMM-uri şi organizaţii publice de cercetare;
 • Valorificarea competenţelor tehnico-ştiinţifice existente în sistemul naţional de CDI în sectorul productiv prin asistarea IMM-urilor în procesul de dezvoltare şi modernizare, prin achiziţionarea de servicii, tehnologii şi metode noi sau avansate;
 • Sprijinirea şi pregatirea IMM-urilor inovatoare în vederea accesării fondurilor publice și/sau private de cercetare.

Activități eligibile

 • Cercetare industrială;
 • Dezvoltare experimentală;
 • Studii de fezabilitate tehnică;
 • Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală conform specificațiilor proiectului;
 • Inovare de proces şi organizaţională în servicii;
 • Procurarea de servicii suport şi de consultanţă pentru inovare.

Pentru mai multe detalii, click aici