Băncile regionale de promovare pot contribui la succesul planului de investiții al UE, în valoare de 315 miliarde EUR

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Punerea în aplicare a Planului de investiții pentru Europa va trebui să ia în considerare rolul băncilor de promovare de la nivel regional. Iată ce se afirmă într-un aviz elaborat de dl Adam Banaszak (PL-CRE) și adoptat în sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor. Comitetul consideră că autoritățile locale și regionale trebuie să aibă un cuvânt mai greu de spus în alegerea soluțiilor financiare și că evaluările ex-post ar trebui să se adapteze la proiectele concepute pe termen lung.

Criza economică și financiară a avut un impact considerabil asupra societății și economiei europene, impact care mai poate fi resimțit și în ziua de azi. Sistemele financiare ale UE nu și-au revenit încă pe deplin, fapt care se traduce într-un deficit în investiții publice și private care a ajuns, din 2008 și până în prezent, la 300 de miliarde EUR. Băncile de promovare și platformele de investiții intervin în întreaga Europă pentru a compensa acest deficit, dar, în vreme ce Comisia se concentrează asupra băncilor naționale de promovare, CoR îndeamnă la soluții locale și regionale.

„An după an, s-a acumulat un deficit de investiții care amenință viitorul Europei. Băncile regionale de promovare pot contribui la succesul Planului de investiții pentru Europa și, în asociere cu investiții publice bine gândite, pot relansa creșterea. De o importanță crucială este ca autorităților locale și regionale să li se acorde o mai mare libertate de a decide ce soluții financiare sunt potrivite pentru respectivele economii locale. Aceasta este pentru mine principala prioritate, care va sta la baza Declarației de la Bratislava, ce urmează a fi adoptată la summitul nostru din luna iulie a acestui an”, a declarat dl Markku Markkula , președintele Comitetului European al Regiunilor.

Membrii CoR solicită, pentru acele regiuni care nu dispun de instrumente proprii de promovare, o sporire a rolului autorităților locale în procesul de înființare a băncilor de promovare, în funcționarea acestora și în evaluarea efectelor activității lor. Ei susțin că aceasta se poate face prin sporirea capacității autorităților locale și regionale de a influența orientarea strategică și guvernanța băncilor naționale de promovare, ori completând oferta de servicii a acestora prin înființarea de bănci la nivel regional sau local.

„În cele din urmă, avem nevoie de bănci regionale de promovare pentru ca Planul de investiții pentru Europa să funcționeze și să ducă la rezultate pe teren. Modelele centralizate de sprijin pentru promovare, bazate exclusiv pe o bancă națională și pe filialele locale, neautonome, ale acesteia, nu răspund întotdeauna nevoilor comunităților locale, mai ales în regiunile mai puțin dezvoltate”, a afirmat dl Adam Banaszak (PL-CRE) , raportorul CoR.

Adresându-se membrilor Comitetului, dl László Baranyay , vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții (BEI), a făcut următoarele observații: „Cooperarea cu băncile de promovare este într-adevăr esențială pentru Banca Europeană de Investiții, astfel încât finanțarea să stimuleze creșterea economică, crearea de locuri de muncă și investițiile în întreaga Uniune Europeană. Complementaritatea dintre domeniul de intervenție paneuropean al BEI și cunoștințele aprofundate ale băncilor locale de promovare și impactul acestora în statele membre oferă un avantaj extraordinar Planului de investiții pentru Europa, al cărui întreg potențial va trebui valorificat la maximum”.

De asemenea, Comitetul și-a exprimat preocuparea cu privire la sistemul de evaluare propus de Comisia Europeană. CoR a subliniat că sistemul de evaluare – care ar urma să fie utilizat înainte de înființarea unei noi bănci de promovare – îi poate afecta capacitatea operațională și poate complica procesul. Membrii au susținut și că evaluarea eficacității unei bănci de promovare ar trebui să se facă pe termen mai lung (10-15 ani), pentru a asigura o corespondență cu calendarul proiectelor de investiții.

Context:

Planul de investiții pentru Europa, anunțat de președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, își propune să mobilizeze investiții în valoare de 315 miliarde EUR pentru a acoperi deficitul de investiții și a genera locuri de muncă și creștere economică. Deși implementarea planului se bazează în principal pe cooperarea dintre Comisie și BEI, văzuți ca parteneri strategici, se impune o implicare efectivă a băncilor naționale de promovare, având în vedere definiția misiunii acestora care figurează în Regulamentul privind Fondul european pentru investiții strategice. Comisia a publicat, la 27 iulie 2015, o comunicare menită să ofere orientări statelor membre care intenționează să înființeze noi bănci naționale de promovare. Programul de investiții (inclusiv rolul băncilor de promovare și cooperarea dintre acestea) este planificat a fi evaluat după finalizarea sa, la 30 iunie 2018.

Categories —