Au fost alocate temporar fonduri pentru programe finantate din fonduri structurale

8 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Guvernul a aprobat, prin Hotarare, alocarea temporara din venituri din privatizare, de catre Ministerul Finantelor Publice, a sumei de 984 milioane lei, in echivalent euro, in scopul asigurarii necesarului de finantare pentru luna septembrie 2015 al Autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din fonduri structurale in cadrul Obiectivului Convergenta.

Suma de 984 de milioane de lei va fi repartizata astfel:

  • 280 milioane de lei pentru Programul Operational Sectorial Mediu
  • 220 milioane de lei pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice
  • 234 de milioane de lei pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
  • 250 de milioane de lei pentru Programul Operational Regional

Autoritatile de management pentru programele operationale au obligatia efectuarii platilor in contul beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare si plata, in termen de 10 zile, dar nu mai tarziu de data de 30 septembrie 2015.

Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro, din sumele restituite cu aceasta destinatie de catre Comisia Europeana, pana la data de 9 octombrie 2015.

Sursa: Guvernul Romaniei