Asociația Română de Drept Nuclear (ARDN)

ADRN LogoConstituită dintr-un grup de universitari, avocați, juristi și alti specialiști interesați de dreptul nuclear,  Asociația Română de Drept Nuclear (ARDN), este o organizație neguvernamentală profesională și independentă cu activitate civică. ARDN are ca principale obiective cercetarea științifică, formarea profesională, consultanța și expertiza juridică în adoptarea și aplicarea legislației privind utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice și, nu în ultimul rând, colaborarea cu instituțiile sau autoritățile publice ori private, cu competență în domeniu, inclusiv pentru elaborarea unor studii și a altor lucrări de specialitate sau de informare, ca și a Revistei Române de Drept Nuclear (RRDN.

Servicii si produse

  • ARDN urmărește concretizarea standardelor europene in domeniul energiei nucleare prin sistematizarea și codificarea normelor specifice activităților de cercetare, producție și utilizare în scopuri pașnice a energiei
  • Privilegiind o cultură a dialogului și a cooperării interdisciplinare, naționale și internaționale, în detrimentul unei logici a conflictului, ARDN este în același timp, un partener natural de dialog, un consultant responsabil și un militant angajat în cercetarea, promovarea și afirmarea dreptului nuclear român, precum și în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, îndeosebi cu privire la protecția persoanelor, proprietății și a mediului,în legătură cu riscurile care decurg din activitățile nucleare.

 

Contact

  • Adresa: B-dul. Carol I nr. 45, apartament 20,Sector 2, București
  • Telefon/fax:021/3139567
  • email:office.ardn@gmail.com
  • site web:http://ardn.ro/
  • https://www.facebook.com/ardn.ro
  • https://twitter.com/ArdnOffice