Asociatia Grupul Local de Actiune pentru Pescuit

PrintAsociatia Grupul Local de Actiune pentru Pescuit “ DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ” – FLAG (Fisheries Local Action Group) “DUNĂREA CĂLĂRĂȘEANĂ” este persoană juridică romană, de drept privat, cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, art. 43-45 din Regulamentul nr. 1198/2006 al Consiliului European privind Fondul European pentru Pescuit si art. 21 -25 din Regulamentul nr. 498/2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului CE nr. 1198/2006.

FLAG “DUNĂREA CĂLĂRĂȘEAN este situat în sud-estul României, în partea de sud a judeţului Călăraşi, pe un teritotiu situate de-a lungul Dunarii, de la intrarea pana la iesirea acesteia din judet si este constituit din 23 de membri: 3 organizaţii care reprezintă cele 20 autorităţile locale, 4 asociaţii de pescari, 10 organizaţii nonguvernamentale care reprezintă societatea civilă și mediul de afaceri si 6 societăţi comerciale cu activitate în domeniul pescuitului.

Servicii si produse

Membrii Asociatiei GRUPUL LOCAL DE PESCUIT “ DUNĂREA CĂLĂRĂSEANĂ” s-au asociat cu scopul de a contribui la identificarea de noi metode si resurse pentru dezvoltarea regiunii, prin implementarea strategiei de dezvoltare a zonei pescăresti.

Asociatia implementeaza proiecte finantate din Programul Operational de Pescuit, precum si din alte programe necesare dezvoltarii teritoriului si, in acest sens, realizeaza urmatoarele activitati:

  1. promovarea cooperarii in interiorul teritoriului, cu alte teritorii similare de la nivel national precum si de la invel international, prin realizarea de proiecte de interes comun;
  2. promovarea inovarii, transferului tehnologic si de know-how, prin intarirea legaturii intre parteneri nationali si internationali;
  3. activitati de informare – comunicare – promovare;
  4. organizarea de sesiuni de depunere proiecte;
  5. monitorizarea implementarii proiectelor;
  6. cresterea atractivitatii teritoriului in vederea atragerii investitiilor;
  7. alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei.

 

Contact

Adresa: str. Progresul, bl. BBB, et.3, Calarasi

Telefon: +40 372 924 878 – Fax: +40 372 877 378

E-mail: office@dunareacalaraseana.ro

Site web: www.dunareacalaraseana.ro