Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti Ilfov – ADIBI

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti Ilfov – ADIBI  a fost infiintata in anul 2008, ca persoana juridica româna de drept privat, fara scop patrimonial în baza dreptului la libera asociere, conform prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 86/2008 si Hotararii Consiliului Judetean  Ilfov nr.  144/2007  asociatia are urmatorii membri:

  • Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti reprezentat de  Dl. Mircea Sorin OPRESCU, în calitate de Primar General al Primariei Municipiului Bucuresti.
  • Judetul Ilfov, prin Consiliul Judetean Ilfov, reprezentat de Dl. Marian Petrache,  în calitate de Presedinte al Consiliului Judetean Ilfov .

Servicii

Asociatia are scopul de a pregati si promova la toate nivelurile, proiecte pentru dezvoltarea regionala de interes comun pentru cele doua unitati administrativ teritoriale asociate, în domeniile serviciilor sociale, transport, mediu, mediu de afaceri, turism si de a obtine finantari interne si externe necesare derularii acestora, de a realiza în comun proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori a furnizarii în comun a unor servicii publice si achizitionarea in comun a echipamentelor pentru interventii in situatii de urgenta.

Date de contact:

B-dul Regina Elisabeta nr.44, scara B, etaj 3, ap.32, sector 5,

Oras: Bucuresti, 050018

Persoana de contact: Marian Rusu

Telephone: 021.318.01.13

Fax: 021.318.01.12

Email: office@adibi.ro

Website: www.adibi.ro