Apel de proiecte pentru realizarea unui dicționar de cooperare transfrontalieră în Europa

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Universitatea din Strasbourg și Euroinstitutul Transfrontalier prin rețeaua TEIN lucrează la un dicționar de colaborare transfrontaliera,  care va fi compus din articole științifice scrise de specialisti in probleme de cooperare transfrontalieră. În acest cadru, a fost lansat un apel pentru lucrări.

Apelul de lucrări poate fi găsit pe site-ul Euro-Institut.

Cercetatori (cadre didactice universitare, doctoranzi, cercetători post-doctoranzi etc.) sau părți interesate de cooperare transfrontalieră pot lua parte la apelul pentru lucrări.

Propunerile trebuie trimise până la 1 noiembrie 2014 dna Birte Wassenberg (birte.wassenberg@unistra.fr), Université de Strasbourg, IEP, 10, rue Schiller, F - 67081 Strasbourg Cedex, Franța.