Apel de proiecte pentru IMM-uri care dezvoltă produse inovatoare IT!

7 months ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

AM POC și Autoritatea pentru Digitalizarea României (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale) au anunțat  lansarea spre consultare publică a ghidului aferent Acțiunii 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Valoarea finanțării nerambursabile care poate fi acordată pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat este cuprinsă între 1-5 milioane de euro, la care se adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis care nu pot depăși 200.000 euro.

Perioada de consultare publică se încheie pe 30 iulie 2020, deși într-o variantă inițială a acestui anunț MFE precizase că se pot transmite observații până pe 13 august 2020.

Detalii gasiti aici.