Apel comun România – Republica Populară Chineză pentru competiția de proiecte de mobilitate

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments
Beneficiari eligibili

Coordonatorul de proiect și echipa de cercetători trebuie să fie afiliați unei instituții de învățământ superior sau instituții de cercetare-dezvoltare, numite generic instituții gazdă.

De asemenea, industria, și în special IMM-urile sunt încurajate să participe la program în calitate de coordonatori de proiect sau parteneri, pe cheltuiala proprie.

Intensitatea maximă a ajutorului acordat

Se vor finanța în jur de 28 de proiecte

Termen limită de depunere

1 Martie 2018, ora 16.00

Finanțator

Guvernul României și Republica Populară Chineză

Buget

1.500.000 lei

Scopul programului

La competiție se înaintează propuneri de proiecte comune, care prin metodele de executare prezintă o importanță științifică și practică majoră și au ca scop dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor și activităților de cercetare, precum și eficientizarea mobilității cercetătorilor, schimbul de experiență și accesul la infrastructura de cercetare de scară medie și înaltă.

Obiectivele programului

  • Cooperarea bilaterală/multilaterală în domeniul cercetării ştiinţifice;
  • Consolidarea sistemului naţional de CDI prin intensificarea cooperării internaţionale – lansarea de apeluri tematice comune în parteneriat cu alte ţări, activităţi comune de cercetare, echipele de cercetare mixte, în vederea accesării altor fonduri disponibile din programele de cercetare-dezvoltare la nivel internaţional.

Domenii

Se pot depune propuneri de proiecte din toate domeniile științifice, punându-se accent pe:

  • Agricultură, tehnologia alimentară și biotehnologie;
  • Mediu și schimbările climatice;
  • Sănătate și biomedicină;
  • Transportul verde;
  • Energia regenerabilă;
  • Tehnologia informației și comunicații.

Procedura de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte

Verificarea eligibilității

Cererile de finanțare sunt verificate de către personalul administrativ al UEFISCDI, pentru a se asigura că sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate. Numai propunerile de proiecte declarate eligibile de toate agențiile de finanțare implicate vor intra în evaluare. Lista cu propunerile de proiecte eligibile va fi afișată pe pagina web a UEFISCDI – www.uefiscdi.gov.ro. La momentul afișării rezultatelor, UEFISCI notifică coordonatorii de proiecte, prin email, la adresele specificate de aceștia în cererile de finanțare.

Evaluarea științifică

Fiecare propunere științifică este evaluată din punct de vedere al calității de către experți evaluatori, atât în România cât și în Republica Populară Chineză. În România, fiecare cerere de finanțare declarată eligibilă este evaluată de către trei experți independenți care acordă punctaj conform fișei de evaluare. Lista propunerilor de proiecte va fi ierarhizată în funcție de punctajul obținut în urma evaluării științifice.

Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare este disponibilă aici.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Contact

Unitatea Executivă pentru finanțarea învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Adriana Nițu

Program Cooperare Europeană și Internațională

Telefon: 021/ 3023 864

E-mail claudia.murea@uefiscdi.ro

Strada: Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, 010362, București, România, birou 623

Ministerul Cercetării și Inovării

Letiția Clara Pavelescu

Direcția Relații Internaționale și Europene

Telefon: +40 21 318 30 65

E-mail: letitia.pavelescu@research.gov.ro

Adresa: Mendeleev Nr. 21 – 25, sector 1, 010361, București, România, camera 401 – 404 bis