ANAP a publicat un proiect de Hotărâre pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legile 99 și 98 din 2016

2 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

ANAP a publicat un proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016

Descarcă proiectul

Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire la conţinutul acestui proiect, pot să le transmită la adresa de e-mail: transparenta.decizionala@anap.gov.ro, în termen de 10 zile de la data publicării de către ANAP a anunțului (26 februarie 2018).

Sursa: ANAP