ANAP ia masuri pentru o „verificare mai eficienta a documentatiilor de atribuire”

5 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Miercuri, 16 decembrie, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.932/2015 Ordinul nr. 773/ 25.11.2015 al Presedintelui A.N.A.P., care vine in aplicarea prevederilor articolului 33 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si stabileste modul in care autoritatile contractante pot reactiona la observatiile si recomandarile formulate de ANAP pe marginea documentatiilor de atribuire.

Astfel, autoritatile contractante vor avea o serie de obligatii de indeplinit in scopul accelerarii procesului de raspuns si modificare a documentatiilor de atribuire, premergatoare publicarii anuntului/invitatiei de participare in SEAP.

Spre exemplu, in termen de maximum 15 zile de la primirea observatiilor A.N.A.P. pe documentatia de atribuire, autoritatea contractanta trebuie sa reincarce in SEAP documentatia. In caz contrar, se considera ca modificarile necesare sunt substantiale astfel incat documentatia va fi considerata una noua, necesitand reluarea intregului proces de evaluare prevazut la art. 33 1 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acelasi timp, autoritatile contractante trebuie sa tina seama de o serie de obligatii si principii inca din faza de elaborare a documentatiilor de atribuire.

„Consideram ca autoritatile contractante se asigura de rigurozitatea intocmirii documentatiilor de atribuire, avizandu-le la nivelul compartimentelor interne de specialitate inaintea transmiterii lor catre A.N.A.P.

De asemenea, autoritatile contractante se vor asigura ca documentatiile reflecta necesitati reale, avand drept scop final achizitionarea de bunuri, servicii sau lucrari in conditii de eficienta si regularitate.

Elaborarea unor documentatii de calitate inseamna, implicit, eficientizarea procesului de evaluare si evitarea supraincarcarii personalului ANAP”, a declarat Roxana Minzatu, presedintele Agentiei.

Ordinul nr. 773/2015 al Presedintelui ANAP a fost elaborat avand la baza obiectivele si directiile de actiune cuprinse in Strategia nationala in domeniul achizitiilor publice, aprobata prin HG nr. 901/2015, intre care implementarea unui control ex-ante eficient al documentatiilor de atribuire.

Descarca
Ordinul nr. 773

Sursa: ANAP