Ajutor de minimis pentru sprijinirea Parteneriatelor pentru transfer de cunostinte

8 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Acest ajutor face parte din actiunea 1.2.3 „Parteneriate pentru transfer de cunostinte„, aferenta POC 2014-2020 (Programului Operational Competitivitate), Axa prioritara 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor„.

Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Obiectivul schemei il reprezinta incurajarea interactiunii institutiilor de invatamant superior si institutiilor de cercetare-dezvoltare (CD) cu mediul de afaceri, prin finantarea accesului intreprinderilor la expertiza extinsa si la facilitatile organizatiilor de cercetare in scopul comercializarii rezultatelor de cercetare catre intreprinderile care isi dezvolta afaceri cerute de piata.

Schema sprijina de asemenea valorificarea potentialului infrastructurilor de CD dobandite sau modernizate incepand cu anul 2007, si a celorlalte resurse de cercetare obtinute concomitent cu acestea, pentru a raspunde nevoilor de inovare a intreprinderilor in scopul cresterii valorii adaugate a unor produse/procese tehnologii cerute de piata.

Activitatile eligibile in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:

• activitati privind accesul intreprinderilor la facilitatile, instalatiile, echipamentele organizatiilor de cercetare pentru realizarea de analize, testari, experimente, caracterizari, etichetarea calitatii si certificare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau imbunatatite prin:
– acces la infrastructura/laboratoare/echipamente CD (inclusiv instruire daca e cazul),
– accesare banci de date si biblioteci tehnico-stiintifice,
– inchiriere de spatii de lucru pentru activitatile  intreprinderii;
• activitati de transfer de abilitati/competente de cercetare-dezvoltare si de sprijinire a inovarii:
– activitati de cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala contractuale, executate pentru si in numele intreprinderii,
– detasare de personal cu inalta calificare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, din organizatia de cercetare in intreprinderi, intr-o functie nou creata in cadrul intreprinderii, fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului,
– cercetari de piata realizate de organizatia de cercetare pentru intreprinderi,

– servicii de etichetare de calitate, testarea si certificarea calitatii furnizate de organizatia de cercetare.

Numarul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum 1000.

Mai multe pe http://www.finantare.ro/