Agenția Națională pentru Achiziții Publice a informat autoritățile contractante că procesul de evaluare ex-ante a documentațiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 394/2016, Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 și ale Ordinului nr. 264/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 432 din 9 iunie 2016. Context: Printre măsurile incluse în Strategia Națională în domeniul achizițiilor publice se numără necesitatea eficientizării controlului ex-ante printr-o reducere graduală a numărului de documentații de atribuire care să permită: orientarea spre o verificare a aspectelor de fond, adică eliminarea cerințelor restrictive care sunt generate de subiectivismul apărut pe parcursul derulării procedurii de atribuire, urmare a formulărilor ambigue din fișa de date a achiziției; înțelegerea contextului în care se desfășoară achiziția, respectiv obiectul contractului de achiziție publică în cauză, deci implicit îmbunătățirea calității procesului de evaluare ex-ante.

8 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Agenția Națională pentru Achiziții Publice a informat autoritățile contractante că  procesul de evaluare ex-ante a documentațiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 394/2016, Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 și ale Ordinului nr. 264/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 432 din 9 iunie 2016.

Context:

Printre măsurile incluse în Strategia Națională în domeniul achizițiilor publice se numără necesitatea eficientizării controlului ex-ante printr-o reducere graduală a numărului de documentații de atribuire care să permită:

  1. orientarea spre o verificare a aspectelor de fond, adică eliminarea cerințelor restrictive care sunt generate de subiectivismul apărut pe parcursul derulării procedurii de atribuire, urmare a formulărilor ambigue din fișa de date a achiziției;
  2. înțelegerea contextului în care se desfășoară achiziția, respectiv obiectul contractului de achiziție publică în cauză, deci implicit îmbunătățirea calității procesului de evaluare ex-ante.

Mai multe detalii aici.