ADR București-Ilfov organizează un seminar privind pregătirea cererilor de finanțare pentru proiectele din axele 3 și 5 ale POR 2014-2020!

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

ADR Bucureşti-Ilfov organizează, în data de 25 octombrie 2016, seminarul de informare REGIO “Sprijin în pregătirea cererilor de finanțare pentru proiecte din axele 3 și 5 ale Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020″. Evenimentul va avea loc la Spațiul Public European, Str. Vasile Lascăr nr. 31, București, începând cu ora 9.30, conform Agendei.

În cadrul evenimentului, experţii ADRBI vor prezenta principalele modificări la ghidurile solicitantului pentru axele 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” și 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” din POR şi modalităţile de evitare a posibilelor erori care se pot face în pregătirea cererilor de finanţare pentru aceste axe şi în aplicarea noii legislaţii de achiziţii publice.

Confirmarea participării la eveniment se poate face prin completarea formularului on-line (Click aici pentru înscriere)

Sursa: ADR București-Ilfov