În acordul de grant H2020, poate fi invocată clauza referitoare la „forța majoră”, din cauza COVID-19?

8 months ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Articolul 51 din MGA H2020 stabilește condițiile în care poate fi folosită clauza de forță majoră. „Forța majoră” se referă la un eveniment sau situație extraordinară și imprevizibilă, care este în afara controlului beneficiarilor și care îi împiedică să își îndeplinească obligațiile în cadrul acțiunii.

Dacă apare o astfel de situație, beneficiarii trebuie să informeze imediat Comisia / Agenția / Organismul de finanțare, care va examina, de la caz la caz, posibila aplicare a normelor de forță majoră. Mai mult, beneficiarii trebuie să ia imediat toate măsurile necesare pentru a limita orice daune datorate forței majore (de exemplu, încercarea de a anula biletul de avion, solicitarea rambursării de la asigurarea de anulare (dacă este cazul)).

Costurile vor fi eligibile dacă îndeplinesc condițiile generale de eligibilitate prevăzute la articolul 6 H2020 MGA, precum orice alte costuri suportate în cadrul acțiunii. De exemplu, dacă o întâlnire / eveniment nu poate avea loc din cauza forței majore, costurile de călătorie și cazare pot fi în continuare percepute pentru acțiunea H2020 dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate a costurilor, chiar dacă beneficiarul nu a călătorit și nu a luat parte la întâlnire / eveniment. Dacă forța majoră presupune costuri suplimentare pentru implementarea acțiunii, aceste costuri pot fi eligibile dacă este necesar pentru implementarea acțiunii (de exemplu, o conferință anulată este reorganizată ulterior). Cu toate acestea, valoarea maximă a subvenției nu poate fi crescută.