Regulament

Prezentul regulament a fost intocmit in scopul aplicarii unitare a metodologiei privind atribuirea contractelor de achizitie, a contractelor de lucrari si a contractelor de servicii.Regulamentul se aplica in cadrul asociatiei ELI-NP CLUSTER INOVATIV.

Descarca regulamentul